De Anunnaki, reïncarnatie en mind control (2023)

Desteni: Een menselijk lichaam als interdimensionaal portaal

Tijdens het 'ouderwetse' channelen komt een wezen uit een andere dimensie,
dat zich verbindt met het hoofd, lichaam of de stembanden van het medium.
Zo kan een boodschap worden doorgeven, of wordt iets opgeschreven
door de handen en de geest (mind) van het medium te gebruiken.

Het zogeheten interdimensionaal portaal van de Desteni-groep
is volgens hun informatie een opgewaardeerd medium.
Het portaal ontstaat wanneer de bewoner van dat lichaam het lichaam geheel verlaat,
waarna een wezen uit de dimensies volledige toegang krijgt tot dat lichaam.
Het betreft in dit geval het lichaam van een blonde vrouw.
De 'eigenaresse' van dat lichaam betreedt volledig bewust de 'hemel'.
Ze neemt al haar informatie met zich mee en laat haar lichaam als lege huls achter.

De tijdelijke bewoner van het lichaam kan zich nu volledig versmelten met het lichaam:
tot in elke cel, op DNA-niveau en de gehele geest of het verstand (mind).
Zo kan de bezoeker aan deze 3d-dimensie dit werkelijkheidsgebied ook echt direct ervaren.
Door het portaal heen spreken verschillende grootheden tot ons,
zoals Descartes, Wittgenstein, Mark Twain en Hitler.

Deze beschrijvingen maken duidelijk dat het menselijk lichaam
als een omhulsel of losse constructie kan worden ervaren,
waar verschillende 'spirits' of bewustzijnseenheden zich mee kunnen verbinden.

Even terzijde: ik raad niemand in deze tijd aan om zich als medium open te stellen
voor wezens uit andere dimensies - niet gedeeltelijk, niet half en niet geheel.
Jezelf openstellen voor je eigen hoger wezen is iets anders.

Marduk, Anu, Enki en Enlil

Dit Anunnaki-kwartet vormt volgens de Desteni-groep het 'meesterlijke' bewustzijn
achter het aardse toneelspel. Anu was verantwoordelijk voor het basisontwerp:
de schijnheilige drie-eenheid van slavernij en totale beheersing.
De overname van al het bestaan op aarde hield in dat alle leven
dat aanwezig was, moest worden gevangen en ingelijfd in het slavensysteem.

De drie onderdelen van het systeem waren:
1. Een voorgeprogrammeerd bewustzijnssysteem ("mind-consciousness system")
2. Een ziele-constructie die in het lichaam werd ingebracht bij de zonnevlecht
3. Wit-Licht roosters, aangebracht op de aarde("White-light gridline structure")

Toen de aardse tijd werd opgestart door de Annunaki,
met Marduk, Anu, Enki en Enlil als hoofdrolspelers,
hadden ze alle voorbereidingen al getroffen.
Dit zou hun 'eigen' schepping worden:
een drie-eenheid van slavernij en totale beheersing.

'Aanpassingen' aan het menselijk lichaam

De fysieke menselijke lichamen die op aarde aanwezig waren,
hadden hun integriteit al eerder verloren in de tijd van Atlantis.
Toen werden lichamen gespleten: een onbewust deel binnen het fysieke lichaam
diende om het "mind-consciousness" systeem van energie te voorzien.
Het andere deel zat gevangen in de dimensies, maar nog wel vast aan het lichaam.
Het had daar geen enkele functie, het kon daar alleen wat rondhangen
en behulpzaam zijn bij het voeden van het mind-consciousness systeem
binnen het fysieke lichaam.

Anu maakte het basisontwerp voor de voornaamste aanpassingen aan het menselijk lichaam,
om het geschikt te maken binnen de multi-dimensionele structuur die hij had ontworpen.

Enki hielp Anu met het gedetailleerde ontwerp van het fysieke menselijk lichaam,
zoals het DNA, de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen, de hersenen.
Hij bedacht ook de methode om het lichaam te verbinden
met het mind-consciousness-systeem: via de ruggengraat, het centrale zenuwstelsel.

Drie-eenheid:
zieleconstructie, mind-consciousness systeem, Wit-licht-roosters

De zieleconstructie werd ingebracht in de fysieke lichamen van mensen,
en wel in hun zonnevlecht, de plexus solaris.
Deze zieleconstructie zou alle gegevens opslaan over alle levens
die zouden worden geleefd. Dezelfde gegevens werden ook in de Akasha-kronieken
in de dimensies opgeslagen. Op deze manier waren de wezens vindbaar, herkenbaar
en manipuleerbaar binnen het incarnatiesysteem dat zo werd opgezet.
De wezens zouden zich leren identificeren met hun 'vorige levens'.

Het mind-consciousness systeem was van tevoren volledig geprogrammeerd.
Wie ging incarneren zou zichzelf ervaren als voorgeprogrammeerd gemechaniseerd bewustzijn
en zou zijn vooraf geprogrammeerd bestaan op aarde ervaren.

Het White Light system is het witlicht-roostersysteem
dat door de Anunnaki op aarde is aangebracht.
We kennen het als de leylijnen met hun krachtcentra op de verbindingspunten;
het omvat de hele aarde. Mensen die werden geboren kregen een plek toegewezen
op een bepaald kruispunt op dit rooster.
Dit punt werd jouw '3D-Allocation' genoemd.
Zo was je als mens vindbaar via het rooster
en kon vanuit de dimensies worden bezien
of je wel netjes in de pas bleef lopen met het systeem.

De wiskundige en numerologische vergelijkingen die het fundament vormen
van zowel het roostersysteem als het mind-consciousness-systeem
staan op naam van Marduk, het wiskundige genie, de geniale wetenschapper.

Enlil ontwikkelde het plaatsingssysteem van incarnerende wezens
in het roosterwerk van de aarde. Hij bedacht ook hoe de zieleconstructie
van elk mens kon worden verbonden met hun 3D-allocatie,
het punt in het rooster dat hen was toegewezen:
via het mind-consciousness-systeem dat door je hele ruggengraat actief is
en via een plek in je nek, aan de achterkant van je lichaam onder je schedelbasis.

(Mogelijk verwante informatie uit andere bronnen:

Het voorgeprogrammeerde mind-consciousness-systeem lijkt heel erg op de beschrijving
van tovenaar don Juan Matus, die zijn leerling Carlos Castaneda vertelt
dat het grote Roofdier van deze schepping de mens zijn 'mind' gaf:
Ieder van ons menselijke wezens heeft twee soorten verstandelijk bewustzijn of geestkracht
(two minds) tot zijn beschikking. De ene is geheel van onszelf.
Het is als een zwak stemmetje dat ons orde brengt, gerichtheid en een doel.
De andere 'mind' is ons van buitenaf opgelegd.
Het brengt ons conflicten, de behoefte aan zelfbevestiging,
het brengt twijfels en hopeloosheid.
(Uit: Castaneda, The Active Side of Infinity)

*
Over de 3D-allocation: Andere bronnen geven aan dat een mens tijdens zijn leven
vastgeklonken zit aan een tijdlijn. (Phase-locked into a timeline).
Tijdens de tijdexperimenten in Montauk ging er wel eens wat mis en dan konden mensen
die terugkeerden van een tijdreis hun juiste ruimte-tijdverbinding niet herstellen.
Ze bleven dan hangen tussen tijdzones in en konden nergens materialiseren.
Bepaalde verslagen geven aan dat er op deze manier veel mensen niet zijn
teruggekeerd naar deze incarnatie.
Aangezien ruimte en tijd binnen de scheppingen van de Anunnaki met elkaar in
verband staan is het principe van 'toewijzing' inzichtelijker als je
het tijd-element erbij betrekt.

*
De *SSOA noemt de roosters van de aarde 'elektrisch' en geeft aan dat ze zijn
aangelegd en gebouwd door de Anu-familie met hulp van wetenschappers uit Orion.

*
Zowel de Freedom Teachings als de SSOA geven aan dat de meeste activiteiten
op zogeheten 'krachtcentra', zoals in Mt Shasta, Glastonbury, Hawaii, Mexico etc.
zijn georganiseerd door demonisch bewustzijn van de schijngoden,
om de energie van nietsvermoedende lichtwerkers aan elkaar te kunnen verbinden en het te oogsten,
of om hun roosters van extra energie of chaotische energie te voorzien.
Dezelfde geheime agenda kan de stuwende kracht blijken te zijn achter
wereldmeditaties, gebedskringen, rooster (grid)-activaties, 'webben' van liefde...
In al deze gevallen worden lichtwerkers verleid hun energie
aan het 'goede doel' te schenken, opdat Anunnaki-maffiosi er hun zakken mee kunnen vullen.
Zo beneden, zo boven.
*
Alle grote steden zijn gebouwd op kruispunten van krachtlijnen, om de
slavenbevolking te kunnen beïnvloeden via de roosters (grids).
Ook kerken, paleizen, regeringsgebouwen en allerlei centra van grote steden
zijn op nauwkeurig gekozen locaties gebouwd.
Dit gaat over mind control en andere manipulaties via de roosters van de aarde.

*
De SSOA geeft aan dat de slavenbevolking door de Anu-familie werd ontworpen
op basis van 18 corrupte gedachtevormen. De hoofdrolspelers in deze beschrijvingen
zijn Zeus (=Anu?), Merduk en Innana (Aphrodite, Venus).
De Anu-familie liet zich als goden vereren. Bepaalde kromme gedachtevormen
werden in meer of mindere mate in het DNA van bepaalde 'typen' slaven geprogrammeerd
om specifieke eigenschappen en vaardigheden te produceren.
Niet alleen genoemde 'goden' droegen iets van hun DNA bij, maar ook Athena,
Diana, Hera, Ares, Apollo, Hermes, Demeter, Dionysus en Hestia.
Je zou deze 18 gedachtevormen kunnen beschouwen als de basis voor het
mind-consciousness-systeem van Anu.
1) slavernij 2) manipulatie 3) beheersing 4) verborgen agenda's 5) privé-leven
6) exclusiviteit 7) overheersing 8) uitbuiting, prostitutie 9) dogma 10) arrogantie
11) fantasie 12) blind vertrouwen 13) geloof 14) hoop 15) perfectie
16) projectie van 'god'/goddelijkheid buiten jezelf 17) trots (naar aanleiding van je
prestaties, zodat je het idee hebt dat je iets voorstelt)
18) gehoorzaamheid.)

Desteni: Over Reïncarnatie en Structurele Resonantie

De zieleconstructie in je zonnevlecht is je 'levensboek'.
Nu spreekt het voor zich dat het doel van dit slavensysteem van de Annunaki
allesbehalve ascensie en evolutie was. Het ging er eerder om dat alle spelers
op het aardse toneel een soort basis-instelling of rol moesten krijgen,
waardoor ze het spel steeds draaiende zouden houden.

De spelers moesten kenmerkende eigenschappen krijgen,
die bepaalde gebeurtenissen zouden aantrekken of afstoten,
door middel van wetten van resonantie.
Volgens de Desteni-groep dwongen Anu, Enki, Enlil en Marduk alle slaven
die ze hadden gevangen tot een eerste incarnatie op aarde.
Dat eerste leven, die eerste incarnatie zou gaan dienen als basisstructuur
voor hun wezen en persoonlijkheid binnen het spel - tot in alle eeuwigheid!

Wezens uit de dimensies, die zichzelf nooit eerder op aarde hadden ervaren,
werden verplicht om het geboorteproces mee te maken en zich te manifesteren
in een menselijk fysiek lichaam. Zo werden ze geboren binnen het drieledig
Mind Control systeem, ook wel het bewustzijnssysteem genoemd.
Ze leidden hun eerste leven, werden ouder en kwamen elkaar tegen binnen dit reïncarnatiespel.
Zo ontwierpen ze hun eigen basis-resonantiestructuur: hun Structurele Resonantie.

Die Structurele Resonantie bepaalt bijvoorbeeld hoe je denkt, met anderen omgaat,
wat je binnen jezelf ervaart door vertrouwen, of het volgen van emoties
of je gevoel... wat voor soort relaties je krijgt, hoe je jezelf
binnen zulke relaties ervaart, hoe je naar de wereld kijkt,
de mate waarin je je in het spel 'thuis' voelt.

Het ontwerp van imitatie-spiritualiteit

Toen het spel werd opgestart, kreeg een deel van de slaven een plek op aarde,
gevangen in een menselijk lichaam ontworpen door de Anunnaki.
Zij moesten het mind-consciousness systeem niet alleen van energie voorzien,
maar de manier waarop ze in het spel stonden leren ervaren als zichzelf,
als hun identiteit, wie ze 'werkelijk zijn'.
Vandaar dat de mens nu gelooft dat zijn gedachten van hem of haar 'zelf' zijn
en dat hij zijn levensdoelen 'zelf' heeft uitgekozen of zou kunnen uitkiezen.

De andere slaven die gevangen waren genomen kregen andere rollen toegewezen.
Ze werden in de 'hogere' dimensies vastgezet om voor de slaven op aarde
rollen te spelen als Opgevaren Meesters, Engelen, Goden, Godinnen.
Zo konden aardse mensen worden vermaakt en bezig gehouden met hoop, geloof en liefde...
allemaal surrogaat en gespeeld, maar het hield hen op de been!

Een ander deel werd geprogrammeerd om te dienen als bewaker en poortwachter
binnen het reïncarnatiesysteem en om de drie-eenheid binnen het hele spel
in stand en geheim te houden...
Dat gebeurde o.a. door - via de roosters van de aarde - het mind-consciousness systeem
van de slaven te bereiken om 'channelings' en 'verheven boodschappen' te verzorgen.
Dit is het New Age media-mind control systeem van de Anunnaki!

N.B.Veel channelende mediums zijn tot de ontdekking gekomen dat hun contacten
wel erg veel in herhalingen kunnen treden of buitengewoon gemechaniseerd
en voorspelbaar antwoord geven op hun vragen.
Nogal logisch, als je naar de zevende herhaling van een aflevering
van 'Friends' kijkt gebeurt er ook niets onverwachts meer,
maar je bent wel lekker bezig, toch?
Voor een intelligent lichtwerker is verregaande mechanisatie van een informatiebron
aanleiding om een dergelijk contact af te breken
of toch minstens als zeer verdacht te bestempelen en te onderzoeken.
Maar zoals de M5-auteur zo graag en herhaaldelijk uit de doeken doet:
de beste hulpjes van het duister zijn domme mediums.
Wie tot het stellen van kritische vragen in staat is,
en ook zijn eigen intenties en motieven kritisch onderzoekt,
diskwalificeert zichzelf voor de 'rol' van indrukwekkend medium
met verbazingwekkende contacten in 'hogere' dimensies.

Conclusie

De eindconclusie van de Desteni-groep is niet dat je dit opgelegde
mind-consciousness-systeem van Anu en de Anunnaki
moet leren onderscheiden van je eigen 'mind' en lichtbewustzijn
om zo jezelf te bevrijden. Nee, hun conclusie is dat alle bewustzijn
corrupt en opgelegd is en dus moet worden afgelegd.
Dat is een boodschap waar ik niet achter sta,
en die ik zeker niet wil helpen verspreiden.
Het einde van het reïncarnatiespel is in zicht
maar dat betekent niet het einde van lichtbewustzijn...

De onderliggende agenda van de Desteni-groep mag duistere trekken vertonen,
maar dat neemt niet weg dat hun informatie veel juiste gegevens kan bevatten.
De kans daarop is volop aanwezig, juist omdat Lichtwerkers door alle
'tijden en tijdcycli' van de Anunnaki heen met halve waarheden zijn verleid en misleid.

Astrale vallen en etherische manipulaties deel 6
Carlos Castaneda, Juan Matus en het Kosmische Roofdier

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 23/09/2023

Views: 5482

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.